insan

Human resources

Consulting

Çalışan İlişkileri

Tüm personele çalışan ilişkilerinde destek sağlamak

Personel kayıtlarını tutmak. İzin, hastalık, devamsızlık kayıtlarını yönetmek

Personel memnuniyeti anketi başlatmak ve uygulamak

Şikayet konularını işlemek, disiplin eylemlerine kapsamli bir araştırma yapmak ve belgelemek

İK politikalarının ve prosedürlerinin promosyon, ödenek, ve yan haklarda adil olarak uygulanmasını sağlamak

Açıklayıcı tanıtım ve giriş programları ile yeni personelin kısa sürede şirkete uyumunu sağlamak

Çalışan ilişkileri ile ilgili tüm hususları takip etmek ve zamanında tamamlandığını ve belgelenmesini garanti etmek

İşe alım ve yerleştirme

Şirketin ihtiyaçları doğrultusunda uzun vadeli işe alım stratejilerinin belirlenmesi

Yıllık işe alım ve insan gücü planlanması, tasarlanması ve geliştirilmesi

Şirket ihtiyaçlarının hızla karşılanmasını sağlamak için önde gelen işe alım acenteleri ile güçlü ilişkiler kurmak ve sürdürmek

Üst düzey personel alımını, şirket yönetimi ve şirketin vizyon ve misyonuna uyumluluğunu denetlemek

Yetkinlik bazlı mülakat ve işe alım programı tasarlama, eğitim verme ve uygulama

Açık kadrolarla ilgili tavsiye ve rapor verme, iş gücü ihtiyaçlarını ve işe alımla ilgili pazar trendlerini planlama

Ödenek ve yan haklar

İş sınıflama ve değerlendirme sistemi tasarlama

Ödenek ve yan haklar çalışması ve anketleri yürütme

Şirketin misyon ve vizyonuna uygun İK Politikaları tasarlama ve geliştirme

İşletmenin ortalama gelirini; pozisyona, göreve ve gelire göre kıyaslama