Mr. Eric Davidson

Gelişim biyoloğu olan Davidson, tek hücreli bir yumurtanın karmaşık bir organizma haline dönüştürülmesi gibi karmaşık biyolojik süreçleri gerçekleştiren gen düzenleyici ağların öncü bir araştırmacı ve teorisyenidir. Davidson, 6 kitabın yazarıdır. Aynı zamanda Gelişimsel Biyoloji Derneği tarafından verilen Yaşam Boyu Başarı Ödülü sahibidir