tarih

Smart Future

consultancy

Hakkımızda

  • Vizyonumuz

    Türkiye’deki şirketlerin yanı sıra bireyler için en iyi ilham kaynağı geçiş yolu haline gelerek ve daha akıllı bir geleceğin öncülerini inşa etmek için uluslararası düzeyde genişletmek

  • Misyonumuz

    Sizlere gelecek vizyonunuzu belirlemede rehberlik ediyoruz, sizleri doğru araçlarla donatıyoruz ve başarı oranınızı yükseltmek için sizin birlikte çalışıyoruz

  • Değerlerimiz

    Şirketimizin değer temelli bir şirkettir. Değerlerimizi, sizinle takım oluşturmada bir pusula olarak görüyoruz

Tarihçemiz

Smart Future Danışmanlık, çalışma hayatına 2001’de satış ve müşteri hizmetleri eğitimi şirketi olarak başladı.O dönemde hedefi, yapılandırılmış eğitimi ve iş fırsatlarını arttırmaktı.

Şirket, 2005’de tamamen insana entegre edilmiş yeni yapıya büründü.

Yetenek bazlı ölçüm / değerlendirme, bilgi bazlı değerlendirme, gizli müşteri, deneyimsel öğrenme, gelişim programları ve iş danışmanlığı sağlayan performans değerlendirme şirketi haline geldi.

Bu, şirketin endüstri kapsamını genişletti. Bügün Smart Future Danışmanlık, ticaret sektörüne profesyonel iş çözümleri sağlıyor.

Kalite Güvencesi

Şirketinizin ticari amaçlarına ulaşmasında yüksek kalite gereklidir.Rekabet avantajının bir kaynağı olan kalite, Smart Future Danışmanlık’ın hizmetlerini karakterize eder.

Yüksek kalite yalnızca katma değer değil temel bir ihtiyaçtır.

Kalite yalnızca Smart Future Danışmanlık’ın sağladığı hizmetlerle bağlantılı değildir. Smart Future Danışmanlık çalışanlarının çalışma tarzları ve ürün, hizmet üretmede takip ettikleri iş süreçleridir.

İş süreçleri olabildiğince etkili olmalı ve sürekli iyileştirilmelidir.

Kalite güvencesi, danışmanlarımızı desteklemeye yardımcı olur ve kursiyerlerde daha olumlu sonuçlar olabilmek için eğitim sisteminde uzmanlık ve kapasite yaratır.